ONJAPEON'NY ZAVA-BOAHARY - LA FRÉQUENCE DE LA NATURE!

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives
 
Fikambanana Mitsinjo

Reniben'ny fanabeazana ara-tontolo iainana

Taorian'ny diabe mamakivaky ny tanana dia natao anio asabotsy 8 jolay 2017 tao amin'ny tranompokonolona Andasibe ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny taonan'ny fampianarana amin'ny fanabeazana ara-tontolo iainana iarahana amin'ny fikambanana Mitsinjo eto Andasibe .

Voasolo tena teto avokoa ireo sekoly rehetra ato anatin'ny ZAP Andasibe izay nahitana ireo ankizy avy ao amin'ny kilasy fahaefatra na T4: Epp Anevoka, Ampangalantsary, Andasibe, kolejy Masindahy Piera sy Paoly, Falierana, Andasifahatelo, Berano, Menalamba, Andasibihavy. Ankoatra ireo Mpanabe, tonga nanome voninahitra ihany koa ireo solontenam-panjakana isan-tsokajiny avy. Marihana moa fa tetik'asan'ny fikambanana Mitsinjo hatramin'ny 2020 izao fanentanana sy fanabeazana ny tontolo iainana eny anivon'ny sekoly izao. Vakodrazana, tsianjery, vaky sôva, miompana hatrany amin'ny fanentanana ho fiarovana ny tontolo iainana no nifaninanan'ireo Mpianatra ka nizarana loka ho azy ireo taorian'ny fitsarana ary nandaharana ireo laharan'ny sekoly tsirairay avy. Fanambin'ny fikambanana MITSINJO araka izany ny hampihena tsikelikely ny doro ala (Tavy), ny teviala, fihinanana sy fivarotana an-tsokosoko ireo harena ambanin'ny tany sy ambonin'ny tany, ny fampiasana tsy am-piheverana ny rano. Raha ny hita aloha hatreto dia ity fikambanana ity no manana tetik'asa maty paika aty amin'ny Kaomina Andasibe amin'ny fanentanana ho fiarovana ny tontolo iainana ka maharesy lahatra ireo mpamatsy vola na eto an-toerana na ny avy any ivelany. Nofanaranana tamin'ny nofon-kena mitam-pihavanana ny fotoana.

MAMY José