ONJAPEON'NY ZAVA-BOAHARY - LA FRÉQUENCE DE LA NATURE!
Fikambanana Mitsinjo

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Reniben'ny fanabeazana ara-tontolo iainana

Taorian'ny diabe mamakivaky ny tanana dia natao anio asabotsy 8 jolay 2017 tao amin'ny tranompokonolona Andasibe ny famaranana amin'ny fomba ofisialy ny taonan'ny fampianarana amin'ny fanabeazana ara-tontolo iainana iarahana amin'ny fikambanana Mitsinjo eto Andasibe .

Reboisement Ambatovy

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Fanambin'ny Orinasa Ambatovy

Nanatanteraka fambolen-kazo tao Antanimietrikely, ao atsimon'ny faritra iasany Ambatovy ho isan'ny ezaka amin'ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana eny amin'ny faritra manodidina ny Toerampitrandrahana ao Moramanga. Karazan-kazo zanatany no novolena tamin’izany hatramin’ny 2011 nanombohan'izany hetsika izany miaraka amin'ny fanohanan'ny mpiasa ao amin'ny Toerampitrandrahana sy ireo mpiombontsehatra samihafa.

Mpianatra Andasibe Gara

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Tsy diso anjara ny Mpianatra eto Andasibe Gara.

Notontosaina anio Atalata 24 mey tamin’ny 3 ora tolak’andro teo ny fanomezana tso-drano ireo Mpianatra eto Andasibe hihazo an’ny Kaomina Ambohibary ao avaratra kely miala ny Kaomina andrenivohitra Moramanga. Samy nanefa ny adidiny teo avokoa ny chef ZAP, ny Mpampianatra, ny Ray aman-dRenin’ny Mpianatra ary ny solon-tena avy ao amin’ny Kaomina Andasibe tamin’ny fanomezana toromarika sy torohevitra madinidinika ho an’ireto Mpianatra ireto.

Mpanao Gazety UJIRT

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Anisan’ny Fikambanana manana Mpikambana betsaka tokoa ny UJIRT na ny (Union des Journalistes Inter-Regional Toamasina). Aty amin’ny renivohitr’i Betsimisaraka no misy ny Foibeny. Ny Faritra Atsinanana, Faritra alaotra Mangoro ary ny Faritra Agnalanjirofo no mandrafitra izany fikambanana izany. Toy ny fanao isan-taona ary dia notontosaina ny talata 14 sy ny Alarobia 15 Febroary 2017 teto Toamasina tato amin’ny trano fivorian’ny Faritany ny Fihaonamben’ireo Mpanao gazety Mpikambana.

ALA ATSINANANA SY NY HARENA AO ANATINY

Vote utilisateur: 0 / 5

Etoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactivesEtoiles inactives

Ho levona afaka fotoana fohy!

Tsy hodiana tsy hita intsony amin’izao fotoana izao ny fahasimban’ny tontolo iainana vokatry ny filàna diso tafahoatra ataon’ny Malagasy. Fantatsika rehetra fa mandavorary ny fiainan’ny zanak’olombelona ny ala sy ny harena voajanahary ao aminy. Miezaka manao ny asa tandrify azy ireo karazana fikambanana maro na miankina na tsy miankina amin’ny Fanjakana.